výklenková kaple

Barokní výklenková kaple se nachází v intravilánu obce, přibližně v jejím středu na návsi, u obcí průjezdné silnice Záluží – Keblany, jižně od čp. 23. Jedná se o výklenkovou kapličku hranolovitého tvaru s výrazným soklem a prostornou nikou, zdobenou nárožními pilastry a uzavřenou sedlovou střechou do čelního eliptického štítu. Celková výška kapličky je 359 cm. Z důvodu absence jiného sakrálního objektu na návsi ve středu obce je v obyvateli chápána jako návesní kaplička. Původní evidenční list zmiňuje „pam. zařízení kapličky: lidové dřevěné plastiky, konec 18.století: Jan Nepomucký, sv.Florián, sv.Prokop“. Tyto předměty se v kapličce v současné době nenacházejí. Výklenková kaplička vyrůstá z vysokého odsazeného soklu, který v přední straně je rozšířen do stran, jeho horní plocha je zakryta plochými kameny. Zdivo soklu se směrem dolů rozšiřuje. V předním průčelí je do soklu vsazen kamenný schodišťový stupeň. Přední a boční průčelí jsou ohraničena nárožními silně předsazenými pilastry. Pilastry jsou členěny bohatě profilovanými mezilehlými a v horní části korunními římsami. Mezilehlé římsy vynášejí klenební oblouk niky, jednoduchá voutová římsa navazuje i do interiéru niky. Plochy pilastrů v hlavním průčelí jsou zdobeny symbolickými nikami s andělskými křídly a Božskými srdci s plamínky, v ploše mezi římsami zase kanelovanými volutami. Pilastry na bočních stranách tuto výzdobu postrádají. Hlavní průčelí je mezi pilastry prolomeno 217 cm vysokou a 102 cm širokou nikou, zaklenutou stlačeným obloukem, který je zvýrazněn profilovanou římsou, opírající se o hlavice pilastrů. Půdorys niky je slabý lichoběžník, směrem dozadu se mírně zužuje, dno je vydlážděno plochým kamenem. Interiér niky je zaklenut křížovou klenbou. Ve stěnách jsou vynechány tři polokruhové ničky, větší v čele, menší a nižší po stranách, v konchách jsou zdobeny andělskými křídly. Čelní nika je v dolní části vymezena nevýraznou parapetní římsou. Zadní strana kapličky nebyla přístupná, z největší pravděpodobností je prostá, s trojúhelným štítem. Kaplička v přední straně vrcholí eliptickým štítem, jehož zdivo je zakryto cihlami s výrazným přesahem. Střecha kapličky je sedlová, zakrytá korunově bobrovkami. Omítka průčelí kapličky je hladká, opatřená bílým vápenným nátěrem, architektonické prvky jsou okrové, jejich některé části bledě cihlovou barvou, sokl na přední straně je omítnut hrubou omítkou šedého odstínu, na bocích kapličky je ponecháno režné kamenné zdivou. Interiér niky je bílý, malé niky jsou opatřeny barvou okrovou.