výklenková kaplička

Kaplička je zděná, omítnutá, na obdélném půdorysu. Hlavní průčelí lemují u nároží pilastry, boční průčelí pak lisénové rámce. Profilovaná hlavní římsa ukončuje obě boční průčelí, na hlavním průčelí je uprostřed (nad nikou) přerušena, pokračuje však formou lizény. Výklenek je půlkruhového tvaru, dosti hluboký, s jednoduchým orámováním. Průčelí ukončuje trojúhelníkový štít, po stranách lemovaný předstupující římsou. Na vrcholu štítu je umístěn jednoduchý železný křížek. Zadní průčelí - rovněž s trojúhelníkovým štítem - je bez členění, neomítnuté. Střecha kapličky je sedlová, kryta plechovou krytinou.