výklenková kaplička se sochou Piety

Výklenková kaplička se sousoším Piety stojí v centru města, východně od Husova náměstí, na jižní straně průjezdní komunikace, u severovýchodního nároží domu čp. 20. Jedná se o hladce omítnutou stavbu hranolového tvaru ze smíšeného zdiva na obdélném půdorysu pod sedlovou stříškou krytou pálenými bobrovkami a zakončenou na jejím hřebeni osazeným litinovým krucifixem. Hlavní severovýchodní průčelí má v ose konchou zaklenutou niku, dole s konzolkou ozdobenou kapkou, v ní je osazeno barokní pískovcové polychromované sousoší Piety, kvalitní práce lidového charakteru. Nahoře je průčelí zakončeno trojúhelným tympanonem, jehož vlys je od ostatní plochy oddělen profilovanou lištou na místě architrávu. Dole o málo širší sokl. Na boční (severozápadní a jihovýchodní) průčelí přechází nahoře profilace dolní římsy tympanonu a lišta na místě architrávu, dole rozšířený sokl. Zadní jihozápadní průčelí je bez členění, jeho omítka je sice hladká, ale není řádně srovnána do roviny - má “boule”.