výklenková kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého

Areál výklenkové kaple nad pramenem je umístěn SZ směrem od jádra města, vpravo od silnice do Záryb na turistické značce. Kaple na mírném vrchu je umístěna Z směrem. Socha sv. Jana Nepomuckého stojí v nice kaple. V směrem navazuje architektonická úprava pramene se schodišti, s prázdnými nikami ve V průčelí. Předmětem ochrany je areál výklenkové kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého a s architektonickou úpravou pramene.