výklenková kaplička sv. Vojtěcha

Výklenková kaplička hranolovitého tvaru stojící na kamenném podstavci s výklenky na všech čtyřech stranách. Čelní výklenek s vyobrazením Piety je chráněn kamennou balustrádou se dvěma kuželkami, na protilehlé straně, stejně řešené, výklenek s obrazem sv. Vojtěcha. V bočních prostých výklencích zobrazen sv. Jan Nepomucký a sv. Alois z Gonzagy. Kaplička je hladce omítnuta; kryta prejzovou stříškou.