výklenková kaplička zv. Juchtová

Kaple stojí asi 500 m severozápadně od obce, na severní straně křižovatky silnic, kde silnice z Přestanova se rozděluje do dvou směrů - západním směrem pokračuje do Unčína a východním směrem odbočuje vedlejší silnice do Stradova. Tzv. Juchtová kaple je zděná výklenková kaplička, postavená na podkovovitém půdorysu pod maltovou polokuželovou střechou, po okraji opatřenou na plocho položenými cihlami. Hlavní průčelí je hladce omítnuto, jinak je kaple omítaná hrubě. Jižní (hlavní) průčelí má formu toskánské edikuly umístěné na jednoduchém soklu s pilastry při nárožích (dnes bez hlavic). Průčelí vrcholí nízkým trojúhelným štítem. V ose se nachází plným obloukem zaklenutá nika s profilovanou šambránou, která vyrůstá z profilované římsy a je opatřená hlavním klenákem a patečními římsami. V nice bývala umístěna socha Ecce homo, z níž zbyl pouze profilovaný podstavec. Dnes má nika novodobou mříž a na zadní stěně je namalována polopostava Ježíše Krista.