výklenková kaplička zv. Juchtova

Kaple stojí asi 500 m serozápadně od obce, na severní straně křižovatky silnic, kde silnice z Přestanova se rozděluje do dvou směrů - západním směrem pokračuje do Unčína a východním směrem odbočuje vedlejší silnice do Stradova. Tzv. Juchtová kaple je zděná, v průčelí hladce, jinak hrubě omítnutá výklenková kaplička postavená na podkovovitém půdorysu pod maltovou polokuželovou střechou, po okraji opatřenou na plocho položenými cihlami. Jižní průčelí má formu toskánské edikuly na jednoduchém soklu s pilastry při nárožích (dnes bez hlavic) završené nízkým trojúhelným štítem. V ose plným obloukem zaklenutá nika s profilovanou šambránou vyrůstající z profilované římsy a opatřená hlavním klenákem a patečními římsami. V nice bývala socha Ecce homo, z níž zbyl pouze profilovaný podstavec. Dnes má nika novodobou mříž a na zadní stěně je namalována polopostava Ježíše Krista.