výpravní budova

Hlavní 6-ti patrová budova na obdélném půdoryse obsahuje veřejné prostory pro provoz a odbavení cestujících jak železnice, tak také autobusů a prostory celnice. Hlavní S průčelí je bez okenních otvorů, v přízemí je pouze hlavní vstup do budovy. Do J průčelí jsou zasazeny v každém patře prosklené balkóny a obě boční průčelí jsou 15-ti osá. Fasáda je obložena keramickým obkladem v cihlové barvě a vertikálně mezi okenními otvory na bočních průčelích béžovými obklady. Vstup do budovy je z kratšího průčelí a je před něj předložen portikus na výšku dvou NP se dvěma kónickými sloupy a přímým překladem. Samotný vstup je zasazen do skleněné stěny, která má v patře vitráž s mírovou symbolikou od Zdeňka Holuba. Nad portikem je na fasádě umístěn kovový emblém symbolizující spojení města a dopravy od Jaroslava Šajna. Dvě boční budovy jsou patrové a rozdělené na tři trakty. Na ně pak navazují přístřešky tvořícími jakousi kolonádu, které vedou k samostatným budovám (pošta, zdravotní středisko, služební byty) v přednádražím prostoru.