výpravní budova vlakového nádraží Havlíčkův Brod

Nádraží v Havlíčkově Brodě je rozdělovníkem tratí Jihlava-Pardubice a Jihlava-Kolín. Samotná vlaková stanice však představuje významný uzel dalších tratí, zejména trati Praha-Brno, a také regionální trati Havlíčkův Brod-Humpolec. Historie původní nádražní budovy v Havlíčkově Brodě (tehdy ještě v "Německém Brodě") sahá do roku 1870, která byla postavena jako dvoupodlažní v historizujícím slohu, a na počátku 20. stol. k ní bylo přistaveno asymetrické křídlo podél kolejiště Jihlava-Kolín. Vedle budovy se rozléhal park, do jehož míst se od 60. let soustředil zájem na výstavbu nové nádražní budovy schopné odbavit větší počet cestujících. Na místě parku byly nejprve v první etapě mezi léty 1964 až 1967 postaveny podchody k nástupištím a připraven staveništní prostor pro novou budovu. Projekt nové budovy byl vypracován v roce 1972, hlavním inženýrem byl ing. L. Srna, dokumentaci zpracoval Státní stav dopravního projektování v Brně. Výstavba byla zahájena v roce 1972, nicméně termín dokončení se neustále posouval a dokončení stavby bylo až koncem roku 1980 a ke slavnostnímu otevření došlo 12. 12. 1980. Protože ale všechny práce na nové budově nebyly při otevření ještě dokončeny, byly cestující odbavováni poněkud raritně v obou budovách, neboť ve staré budově až do května roku 1981 fungovala restaurace, takže demolice staré budovy proběhla v létě 1981. Na jejím místě se dnes nachází příjezdová komunikace s autobusovými zastávkami, doprostřed točny byl v malém parku umístěn monolitický betonový sloup s keramickými obklady se stylizovaným reliéfem zobrazující architektonické prvky města (věže, domy apod.). Kostru haly tvořila konstrukce dodaná Prostějovskými železárnami. Výpravní budova představuje architektonickou a designovou koncepci bruselského stylu jak v základních dispozicích, tak vybraných detailech. Odbavovací hala je vklíněna mezi trasy kolejišť takže půdorysně odpovídá tvaru písmene "V", širší strana vstupního průčelí je konkávně obloukovité prohnuté. Ve výšce vstupu průčelí protíná podélná zděnou markýzou samotného vstupu. Nalevo od odbavovací haly je administrativní budova s opláštěním hliníkových profilů a boletických panelů modré barvy. Interiér odbavovací haly disponuje dvěma galeriemi po stranách, pod nimi jsou umístěny obchody a prodejny jízdenek, celý hlavní prostor je zastřešen lámaným stropem s dřevěným obkladem. Naproti hlavnímu vstupu je v zužující části haly umístěn příchod k nástupištím.