výšinná osada, archeologické stopy

Eneolitické výšinné sídliště leží na ostrožně nad Vranovským potokem. Lokalita je známá především z povrchových sběrů.