Výstavní pavilon Obchodního zastupitelství SSSR

Autorům šlo o vhodné začlenění objektu do exponovaného a prudce svažitého prostoru Sibiřského náměstí, které jednak přiléhá k parku Stromovka, jednak k historické zástavbě starého Bubenče, a také se zde kříží dvojice komunikací. Snažili se redukovat hmotu, tak aby nedošlo k vizuálnímu odtržení od Stromovky, proto zvolili válcovitý tvar hlavní hmoty – výstavního prostoru. Zároveň tvar vytváří určité zakončení kompozice započaté administrativní budovou. Z hlavní válcové hmoty vystupuje kruhová výseč (segment) a šikmo zakončený, řezaný kvádr společenské a obytné části. Forma tak odpovídala vnitřnímu obsahu a vhodně ukončuje Sibiřské náměstí. Nosná konstrukce výstavního sálu i ostatních prostor je ocelová, doplněná v ubytovací části cihelnou vyzdívkou. Spodní stavba a suterén je z monolitického železobetonu. Z konstrukčního hlediska je nejzajímavější výstavní sál, jehož střecha je zavěšená. Plášť budovy tvoří kombinace lamel z eloxovaného hliníku, modrý keramický obklad ve dvou odstínech a prosklené plochy. Hlavní vstup do pavilonu vede z jihu do propojovacího krčku, vstupní haly mezi výstavním sálem a kvádrovitou hmotou ostatních prostor. Vstup do bytové části s vjezdem a parkovištěm leží na severní straně a zásobovací vstup vedoucí do výstavního sálu vede z jihovýchodu. Ze vstupní haly vede kruhové schodiště do suterénu, kde nalezneme kinosál pro 67 diváků.