Wiplerova vila

Neorenesanční vila situovaná v nároží zahrady ve vilové zástavbě na nároží Plácelovy ulice a Orlického nábřeží. Tvoří součást vilového bloku situovaného na pravém břehu řeky Orlice v jihovýchodní části MPZ Hradec Králové. V prostoru zahrady je rozprostřena drobná zahradní architektura, z níž je předmětem ochrany pouze dřevěný secesní altán v severovýchodní části. Jihovýchodní a jihozápadní část zahrady je oplocena zděným plotem s kovanými díly.