zahrada

Zahrada obklopuje vilu ze severní, západní a jižní strany. Zahrada je z jižní strany jištěna opěrnou zdí vyzděnou z lomového čedičového kamene, který je v nárožích a při schodišti armována bosovanými pískovcovými kvádry. Schodiště s kamennými stupni je prolomeno přibližně uprostřed zdi proti hlavnímu vstupu do vily. Zahradu v jižní části pokrývá trávním se vzrostlým jehličnanem a keři.