zahrada

Zahrada se nachází jihovýchodně od vlastního dvora. Dnes je zčásti zatravněná s ovocnými stromy, na části jsou květinové a zeleninové záhony. Poznámka: popis odpovídá stavu v září 2006.