zahrada

Původní plocha zahrady při paláci navazovala na další část za Čertovkou, spojenou můstky, zahrada vytvořena v 17.století, upravována za Schwarzenberků kolem r. 1720. Po roce 1767 zpustla, ve 20.letech 20.století její část při paláci upravena na sportovní účely. Část za tokem Čertovky osamostatněna, součást parku Kamapa. Na barokní úpravy upomíná ponechaná grottová nika ve zdi do Všehrdovy ulice a úzký pás trávníku při paláci. Niku rámuje charakteristický rám s uchy a vyvýšeným překladem, edikula se stylizovanými iónskými pilastry (na čelní ploše rytmizovanými penízky), které nesou úsek kladí a segmentový fronton, jehož dolní římsa je rozeklaná. V tympanonu se uplatňuje kartuše, které doprovází masky. Zahradu vymezuje renesanční ohradní zeď se vstupem ze Všehrdovy ulice, který zde vznikl při přestavbě ve 20.letech 20.st. a opěrná zeď jako nábřežní zeď Čertovky s výtvarně pojednanou korunou. Vzrostlé stromy se dochovaly v úzkém pásu při Čertovce. Až tři čtvrtiny plochy zahrady jsou zpevněné - zadlážděné terasy a zaasfaltované sportoviště, které se počátkem 21.století změnilo na parkoviště.