zájezdní hostinec

Zájezdní hospoda uprostřed vesnice, na křižovatce. Budova hospody obdélná, rovnoběžně s ní hospodářská budova, obě štíty v jedné rovině spojené kamennou zdí s bránou.