Základní devítiletá škola Bakalovo nábřeží

Škola je tvořena třemi dispozičně propojenými stavebními objekty: SO A, SO B, SO C SO A: pětipodlažní objekt přibližně obdélného půdorysu s plochou střechou se šatnami v 1.NP a učebnami a kabinety ve vyšších podlažích SO B: dvoupodlažní vstupní hala čtvercového půdorysu s galerií po obvodu; zastřešena plochou střechou s kopulí; třípodlažní část správní části školy s bytem školníka zastřešena pultovými střechami, krček propojující SO B a SO C zastřešen plochou střechou SO C: přibližně obdélný půdorys objektu tělocvičny s plochou střechou a nižších přístavků s pultovými střechami při severovýchodním průčelí tělocvičny U SO B a SO C byl stavebními pracemi zvětšen původní objem, u všech průčelí budovy byl při stavebních úpravách změněn původní koncept materiality a barevnosti.