Základní devítiletá škola Úvoz

Před vstupem školy je figurální sousoší Spartakiáda od Konráda Babraje vytvořené v roce 1962 (mramorový podstavec, tři ženy s různými účesy oblečeny v blůzách a dlouhých sukních držící snítky rostlin - tři obruče z doby realizace sousoší se již nedochovaly). Škola tvořena třemi stavebními objekty (dále SO). U všech průčelí budovy realizován KZS: finální povrchová úprava: silikonová omítka v odstínu světle modré a tmavě modré, jemná kamenná mozaika v odstínu tmavě šedé (neodpovídá již původní koncepci barevných ploch odpovídající tektonice objektu, na SV průčelí SO B (místnosti pro školní družiny) nedochován motiv kohouta se sluncem v technice barevných omítek od Miloše Slezáka a Milana Zezuly. Obnoveny klempířské prvky - nyní světle šedý odstín. Původní zdvojené okenní výplně s dřevěnými rámy, okenní výplně s kovovými rámy (výplň: čiré sklo, sklobetonové tvárnice) nahrazeny jednoduchými okny s plastovými rámy a izolačním sklem, před některými okny v 1. NP mříže. SO A (jižní část školy, nepravidelný půdorys, celkem 5. podlaží, část 1. NP je částečně zapuštěná, plochá střecha - úžlabí v podélné ose objektu). V průčelí: 1. NP - 32 os okenních otvorů, 2. - 5. NP - 30 os okenních otvorů. Z průčelí: 1. NP - 9 os okenních otvorů, 2. - 5. NP - 22 os okenních otvorů. J průčelí: 6 os okenních otvorů, schodišťový rizalit s jednou osou okenních otvorů (v 1. NP jsou v ose okna dvoukřídlé dveře). S průčelí: jedna okenní osa, text: "Úspěch, Vzdělání, Obratnost, Zdraví" SO B (SV část školy, nepravidelný půdorys, dvoupodlažní vstupní hala s galerií - plochá střecha s kopulí, dvoupodlažní část školy s bytem školníka a ordinací v přízemí a prostory školních družiy v patře - střecha plochá, krček propojující SO B a SO C - střecha plochá). S průčelí vstupní haly: nad vstupem novodobá kovová markýza SO C (SZ část školy, obdélný půdorys, střecha plochá, prostory tělocvičny, školní kuchyně s jídelnou). V průčelí: text: "Úspěch, Vzdělání, Obratnost, Zdraví" S průčelí: 8 obdélných okenních otvorů tělocvičny, pod nimi 16 okenních otvorů jídelny