základní škola

Areál se skládá z budovy školy, školního pozemku a oplocení.