záloženský a společenský dům

Důsledně symetrická dvoupodlažní stavba s bohatě členěnou fasádou, osově zvýrazněná balkonem a předstupujícím vikýřem s trojúhelníkovým štítem s plechovou sedlovou střechou. Prostřední čtyři osy vymezují šířku mělkého rizalitu, který je ve střešní části rozlišen mansardovým typem střechy zasazeným jinak do sedlové střechy, kryjící objekt po celé šíři. . Střed mansardy zdobí dřevěná věžička s ochozem. Krajní osy objektu jsou řešeny jako vstupy s půlkruhovými zaklenky. V levé části se nachází vstup ústící do dlouhé chodby, v pravé části je krytý průjezd do dvora. Uliční fasáda je zvýrazněna řadou štukových detailů, středovou osu v prvním patře doprovází vyoské figurální reliéfy, sloupky balkonu zvýrazňují vázy s květinami.