záložna

Tří až čtyřosá nárožní budova, obdélného půdorysu, průčelí šestiosé, přízemí a 1. patro pásová rustika, 1. osa na krakorcích arkýř se třemi okny, nahoře balkon, nad ním 5 úzkých oken ve 2. a 3. patře, nad hlavní římsou podkrovní nástavba. Ve 3. ose hlavní vstup s několika schody po stranách, vlevo socha staršího muže s knihou v ruce, vpravo polonahá žena s kyticí květů a plodů v náručí. V 1. patře 2. – 6. osy průběžný balkon, mezi okny štuková výzdoba, nad hlavní římsou zábradlí. Pravý bok- 11 os, v přízemí bosáž a velká okna, v patrech menší okna, v 1. patře pásová rustika, mezi okny 2. a 3. patra štuková výzdoba- šachovnice. Levý bok- 12 os, 1. – 3. osa čtyřpatrová, dále tři patra, členění stejné, jako na pravém boku, jen 12. osa jiná- na krakorcích arkýř se třemi okny, nahoře balkon, nad ním pět úzkých oken ve 2. a 3. patře, nad hlavní římsou podkrovní nástavba, na nárožích Atlanti, jinde nad římsou půlkruhově zaklenuty podkrovní nástavby. Zadní průčelí- 4 osy, čtyřpatrové, v přízemí vchody do obchodů a vchod do domu, přízemí a 1. patro pásová rustika, 1. a 4. osa od druhého patra ve tvaru arkýře na krakorcích až po římsu, ve 2. a 3. ose balkony. Nad hlavní římsou podkrovní nástavba, v 1. a 4. ose půlkruhově zaklenuta, ve 2. a 3. ose tabulový štít s náznakem křídel se třemi okny. Střecha sedlová, šedé eternitové šablony, oplechování mědí.