záložní spořitelna

Dvoupatrový objekt je zastřešen valbovou střechou s velmi výrazně předstupující korunní římsou. Na střeše je symetricky rozmístěna trojice vikýřů s valbovou stříškou. Krytina z břidličných šablon, na vikýřích měděná. Na střeše plechový komín geometrického tvaru. Hlavní (severovýchodní) průčelí je v přízemí prolomeno pěti osami s otvory s půlkruhovým záklenkem. Ve střední ose je umístěn hlavní vstup. V patře se nachází trojice obdélných sdružených oken orámovaných profilovanou římsou. Mezi okny jsou umístěny vlysy s figurálními motivy symbolizujícími průmysl a zemědělství. Druhé patro je prolomeno pěti okenními osami. Obdélná okna lemována profilovanou šambránou jsou členěna v horní třetině na kříž s doplněnými tenčími příčlemi dělící spodní křídla na šest polí. Pod prostředním otvorem vystupuje půlkruhový parapet, pod nímž je umístěna plastika včely. Boční (jihovýchodní) průčelí je v levé ose zvýrazněno mělkým rizalitem s vloženým vstupem. Nad vstupem s kubizujícím portálem se nachází velké kruhové okno nad nímž se nachází římsa ve tvaru půlkruhové archivolty. V rizalitu je vloženo schodiště, které se do fasády otevírá vysokým oknem se střední stojnou a poutci v dolní a horní třetině výšky okna. Plocha zasklení je doplněna horizontálně obdélným rastrem. Prostor schodiště pokračuje v rovině střechy kvadratickou nástavbou, jejíž plocha je do ulice členěna lizénovým rámem s dvojicí vložených ondřejských křížů. Ve středu je pak umístěno okno ve tvaru routy. Zbývající plocha průčelí (pohledově pravé dvě okenní osy) je v přízemí prolomena dvojicí oken s polokruhovými záklenky. V patře jsou okna vertikálně obdélná. Dělení oken odpovídá hlavní fasádě. Při pohledu na zadní průčelí dominuje plocha výše popsaného rizalitu (pohledově vpravo), která z této strany předstupuje na hloubku jedné osy. V horní části průčelí se nachází trojice sdružených oken, výrazná korunní římsa a štít se soustavou ondřejských křížů (šikmé diagonální šachování) s vloženým centrálním oknem ve tvaru routy. Zbývající plocha zadního průčelí hlavní budovy je ve středu akcentována cylindrickým rizalitem, v horní části proskleným. Plášť budovy je omítnut šlechtěnou břízolitovou omítkou.