zámeček

Areál zámečku stojí při úpatí svahu, přiléhá k němu uzavřený dvůr se třemi hospodářskými budovami a rozsáhlá zahrada obehnaná ohradní zdí s bránou. Zámeček je patrová stavba na podélném půdorysu s delší stranou kolmou na vrstevnice, fasáda má strohé klasicistní členění, pokrývaá ji pásování, okna v přízemí mají přímou nadokenní římsu, v patře je půlkruhová. Střední vstupní část je zvýrazněna mírným rizalitem a tympanonem. Okna jsou druhotně zazděna. Tři hospodářské budovy jsou seskupeny okolo podélného dvora. K zámečku přiléhá zahrada - dnes má charakter anglického parku, který je však značně zanedbán. Areál je obehnán zdí z kamenného, dnes již neomítnutého zdiva s cihlovou korunou. Ve zdi je brána s půlruhovým vstupem, zakončená sedlovou stříškou a po stranách s projmutými křídly.