zámeček s loveckým pavilonem Plaveč

Areál loveckého zámečku je situován přibližně 2 km JV od Drahouše, na lesní mýtině při silnici na Velkou Chmelištnou. Uprostřed areálu stojí zámeček na polygonálním půdorysu, JZ od zámečku hospodářská budova a dále JZ budova bývalé sušárny, na SV straně bývalá fořtovna a protilehlá hospodářská budova. Severozápadně asi 2 km od zámečku je lovecký pavilon u dvora Plaveč. Předmětem ochrany je areál loveckého zámečku - zámeček, hospodářská budova I., bývalá sušárna, bývalá hájovna čp. 2, hospodářská budova II., lovecký pavilon Plaveč a pozemky vymezeného areálu.