Zámecký mlýn

Budova bývalého zámeckého mlýna je rozlehlejší patrová sedmiosá budova téměř čtvercového půdorysu s eklekticky upravenou fasádou. Střecha je sedlová, krytá bobrovkami. Jižní průčelí mlýna vrcholí nízkým širokým štítem s volutovými křídly. Plochu štítu ritmizují dvojice pilastrů nasazených na štítovém parapetu a nesoucí kladí a římsu s půlkruhovým atik. nástavcem. Křídla doplňují kamenné jehlance, na vrcholu štítu piniová šiška. Jižní a západní fasády o sedmi okenních osách. Mají základní plochu hladkou. Nároží, včetně středního rizalitu Z strany, jsou bosovaná, patra odděluje kordonová římsa. Obdélná okna jsou posazena na společné parapatní římse, v přízemí jsou doplněna obloukovými frontony, v patře rovnými nadokenními římsami. Portály vjezdů se segmentovým záklenkem a klenákem, při zemi kuželovité nájezdníky. Při západním průčelí mlýnice je situovaný krytý dřevěný můstek, překlenující koryto Mlýnského náhonu.