zámek

Ve středu obce Tučapy, pod náměstím, je situován jednopatrový zámek na půdorysu písmene L se třemi kruhovými věžičkami v nárožích, který získal dnešní podobu v roce 1893. Na JV a JZ straně zámku se rozprostírá dvouúrovňový rozsáhlý zámecký park vymezený ohradní zdí. Nádvoří zámku je ohraničeno novým plotem a jeho plocha je z větší části vydlážděna zámkovou dlažbou, zbývající plocha zatravněna.