zámek

Areál nového zámku čp. 63 ve Velkém Březně se rozkládá na západním okraji obce, na terénu mírně se svažujícím k severu, na západní straně vyústění údolí vytvořeného Homolským potokem. Tento potok protéká západní částí obce a na jeho západní (levobřežní) straně stojí (dále za železniční tratí Střekov – Děčín a silnicí) velkobřezenský pivovar a barokní starý zámek a poté se vlévá do Labe. Areál tvoří vlastní původně klasicistní, později neorenesančně přestavěný (1) nový zámek čp. 63, který je arkádami spojen s klasicistními postranními domky. Na západě je to (2) domek čp. 160 a na východě (3) domek čp. 159. Tuto trojici objektů obklopuje ne příliš rozlehlý (4) zámecký park, který zabírá plochu hlavně na jih a na západ od zámku. Jižně od zámku, v jeho příčné ose, je postaven (5) bazén a při jeho jižní straně (6) terasní zídka s fontánkou. Ještě jižněji, až při oplocení parku, stojí západně od výše uvedené osy (7) kuželník. Před severním průčelím zámku je z parku vyčleněn zhruba čtvercový (8) parter s bazénkem ohraničený (9) terasní zdí. Pod touto zdí je v parku poměrně úzký a dlouhý (10) rybník. Na východ od zámku, až při oplocení parku, stávala (11) zámecká kaple Božského Srdce Páně, která byla zbourána v roce 1966. Za Antonína hraběte Chotka z Chotkova a Vojnína (27. 3. 1822 Innsbruk — 1. 7. 1883 Velké Březno) byl v parku vybudován skleník, který byl též zbourán.