zámek

Volně stojící šířková patrová budova, severně od města, s krajními rizality v jižním průčelí a třemi rizality v severním průčelí. Jedenáctiosé průčelí členěného lisénami, rizality uzavřené frontony. Portály půlkruhové s plochým ostěním z červeného pískovce, šambrány oken plošné. Nároží bosované. Střechy mansardové, nad středním rizalitem nad prostorem kaple čtyřboká báň s lucernou.