zámek

Popis z roku 1667 uvádí zámek jako kamennou stavbu s kruhovým půdorysem. Ta byla chráněna dvojí hradební zdí s příkopem. Před první branou, která měla podobu věže byl padací most. Pod zámkem jsou uváděny tři sklepy. Dnešní trojkřídlý patrový zámek byl vybudován v roce 1737. Vnikl přebudováním severovýchodním části starší budovy. Celý zámek je podsklepený. Pod jihovýchodním křídlem je dochována trojice valeně klenutých sklepů. Ty jsou děleny masivními zdmi, pravděpodobně ještě středověkého původu. Zbytek zámku pravděpodobně vznikl v 16. století jak nasvědčuje pravoúhlé založení těchto částí. Do tohoto časového úseku také spadá většina valených, klášterních a neckových výsečových kleneb v přízemí. Vysoké volutové stropy v patře, jsou až barokní.