zámek

Jádrem čtyřkřídlá dvoupatrová stavba zámku s arkádovým nádvořím. Ze zámku na západ úzký, dlouhý, patrový spojovací krček s terasou, ústící do věže vynikající stavby českého radikálního baroka, zámecké kaple Zjevení Páně. Západně při ní barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly, severně v ose kaple pseudogotický krucifix. Jižně se na kapli připojuje rozlehlá trojkřídlá, převážně patrová hospodářská budova (býv. byty úředníků, pivovar, stáje, sýpka), jež spolu s býv. jízdárnou na východě a tzv. kaplankou na severovýchodě vymezují jižně před zámkem rozlehlý dvůr, zčásti parkově upravený. Zde dva kruhové bazény. Další část parku severně a především severovýchodně od zámku.