zámek

Areál Jinonického zámku je situován západně od obce na mírné vyvýšenině nade dvěma rybníky. Původní hospodářský raně středověký dvůr byl teprve koncem 16. stol. doplněn o panské sídlo. Z něj vznikla renesanční tvrz. Koncem 17. stol. byl jižně od tvrze a dvora postaven pivovar a později další hospodářské budovy. Areál byl upraven počátkem 19. stol do raně klasicistní podoby. Jádrem areálu je renesanční budova zámečku, která vytváří předěl mezi nestejně výškově položenými dvory. Dvory byly ještě do nedávna obestavěny ze všech stran budovami. Na západě a jihu byl zámecký park s ohradní zdí a raně klasicistním altánem. Dnes jsou budovy kolem severního dvora demolovány, také další volně stojící budovy byly demolovány. V parku probíhá výstavba čtyřpodlažních bytových domů.