zámek

Volně stojící patrová, v podstatě podélná stavba na členitém půdorysu, z malé části podsklepená, pravděpodobně ze smíšeného zdiva, opatřená vápennou omítkou se štukovým členěním. Fasáda je žlutě okrová, vystupující detaily mají světlý odstín téže barvy. Vnitřní dispozice je převážně trojtraktová s chodbou a schodištěm ve středním traktu, východní trakt je ovšem uprostřed přerušený, protože půdorys je komplikovaný. Jde o něco více než polovinu zamýšlené souměrné dispozice, která měla na ose výrazný rizalit na západní straně a široký polygonální rizalit na východní straně. K této střední rizalitové části je připojeno severní křídlo na půdorysu "L". Exteriér: fasády člení vysazený hladký sokl, profilovaná mezipatrová a bohatě profilovaná římsa, svislé členění tvoří rustikované liseny. Okna jsou již novodobá, převážně členěná do "T". V přízemí mají ploché šambrány s ušima, místy i kapkami a svazkovými klenáky, většina oken v přízemí je opatřená mřížemi ze svisle provlékaných vlnovek, spojovaných objímkami. Okna 1. patra jsou nepoměrně zdobnější, mají tvarované parapetní výplně s bohatě tvarovanými vpadlými plochami, dále parapetní římsy, šambrány s lištou, ušima a svazkovým klenákem. K horní části jejich šambrán přiléhají sbíhající se pásky s drobnými volutami, navazující na tvarované nadokenní výplně, a také nadokenní římsy jsou tvarované buď konvex-konkávně, nebo ještě výrazněji zalamované se střední segmentově vypjatou částí. Hlavní (západní) průčelí, do hospodářského dvora: sedmiosé, levá trojice os tvoří mělký rizalit a podobně i šestá osa, naopak sedmá osa tvoří výrazně předstupující rizalit, ba krátké křidélko, jehož západní nároží jsou zvýrazněna mohutnými nakoso postavenými nárožními opěrnými pilíři, které jsou opatřeny rustikou. V přízemí je druhé okno zaslepené, ve třetím jsou novodobé dveře, k nim vede kamenné schodiště s profilovanými stupni, v 7. ose je okno sdružené a v současnosti zaslepené. V 1. patře jsou v osách umístěna okna, v 7. ose sdružená. Krátká stěna zleva na tomto křidélku jednoosá, v přízemí ji člení rozměrný půlkruhově uzavřený průjezd, nyní s laťovými vraty, v patře okno. Jižní průčelí: nepravidelné, trojosé, dovnitř zalomené, v přízemí bez otvorů, v patře je střední osa zaslepená, členění je redukované, a sice jsou tu pouze parapetní římsy a šambrány s ušima a dvojitým klenákem. Jihovýchodní průčelí: dvojosé, v pravé ose přízemí se nacházejí dvoukřídlé novodobé dveře bez architektonického aparátu. Východní čelo jihovýchodního rizalitu: jednoosé, v přízemí bez otvorů, v patře se zaslepeným oknem. Severovýchodní bok rizalitu: dvouosý, členěný mělkým ústupkem mezi osami, který je zvýrazněn lisenou. Průčelí člení obvyklá okna. Při něm v pravém koutě je nižší záchodový rizalit o půdorysu třetiny válce se dvěma drobnými okénky. Zbylá část východního průčelí: pětiosá, z toho ovšem 3 osy tvoří výrazný pravý rizalit. V 2. ose přízemí jsou osazeny novodobé dveře bez architektonického členění a v koutě při rizalitu je novodobý nižší přízemní pauperitní přístavek. Okna rizalitu jsou obvyklého typu a členění, jedno obvyklé okno je také na levém boku rizalitu v patře. Severní průčelí: trojosé, opatřené okny s obvyklým architektonickým aparátem. Střecha: valbová, krytá plechovými šablonami, komíny jsou omítané, hladké.