zámek

Zámek je složen z původního tzv. Starého zámku, který v sobě obsahuje renesanční jádro a z tzv. Nového zámku z 19. století, který pandánem k původnímu starému zámku. Do prostoru mezi tyto dvě křídla byla vetknuta lodžie s původně otevřenou arkádou, která je v současné době uzavřena okny. Čtvrtou stranu zámku tvoří na sv. straně zeď uzavřená branou a vytvářející tak nádvoří obdélníkového půdorysu. Úpravami zvl. V 19. století utrpěla renesanční podoba zámku, poměrně neporušená zůstala jednopatrová původně otevřená arkádová lodžie, vytvářející komunikační koridor mezi bočními křídly budovy. Tvoří ji toskánské sloupy ne hranolovitých postamentech spojených plnou parapetní zdí. Nad vchodem je v římse znak města Brna. Západní strana Starého zámku je členěna 7 osami sdružených oken, z nichž jedno bylo upraveno na jednoduché přístavbou a následným odbouráním jednopatrového přístavku. Jižní strana Starého zámku je zdůrazněna 6 osami se sdruženými okny a armováním v nároží. Východní stana St. zámku má 7 os se sdruženými okny, z nichž v 1. patře jsou 2 jednoduché po novodobých úpravách, při nichž byly odstraněny i šambrány. Tzv. Nový zámek je situovány na severní stranu nádvoří. Je to 1. patrová budova do nádvoří otevřená otevřenou arkádou s 5 oblouky s klenákem na toskánských sloupech. Budova má vysunuté nároží se třemi okny se šambránou. Pod parapetní římsou je provedena průběžná bosáž. Nad návojovou římsou jsou pod parapety vystouplé obdélníky. Všechna okna stavby z 19 století mají stejné tvarosloví okenních šambrán s vytaženou suprafenestrou. Sv. a sz. nároží je vždy členěno 4 okenními osami a severní strana je zdůrazněna 12 okenními osami. Spojovací trakt mezi Starým a Novým zámkem na západní stranu je velmi necitlivě upravován osazenými novodobými okny. Nádvoří je na východní straně uzavřeno zdí s vytaženými toskánskými pilastry s červeně natřenou cihlou. Brána je rovněž z červeně natřených cihel půlkruhovitě zakončená. Vrcholovou římsu tvoří cimbuří s vytaženým středním zubem, do něhož je ze strany přístupové cesty k zámku vložen erb s dvouhlavou orlicí.