zámek

Zámek s působivým dvouvěžovým východním průčelím a s navazujícím parkem stojí na pohledově exponované terénní terase, spadající na severní, východní a jižní straně směrem do městečka. Hlavní vstup do zámku je situován v ose západního průčelí ze strany parku. Většina hospodářských a správních budov stojí jihozápadně od zámku. Západně od zámku se rozkládá rozsáhlý park se zbytky původní barokní sochařské výzdoby. V parku stojí severozápadně od zámecké budovy letohrádek, rovněž barokní, přestavený na sklonku 19. století. Zámecký park je na jihovýchodní straně vymezen kamennou ohradní zdí, prolomenou dvěma vjezdovými branami a jednou brankou. Poněkud níže na exponované terase při jihozápadním okraji zámeckého území stojí monumentální zámecký kostel Nejsvětější Trojice s hrobkou, na prostranství severozápadně od kostela stojí barokní sloup Nejsvětější Trojice s plastickou výzdobou.