zámek

1) zámek 2) kovárna 3) dům správce 4) zahradnictví se skleníkem 5) kočárovna 6) lesovna 7) letohrádek 8) kostel Nejsvětější Trojice 9) terasa 10) kašna 11) obelisk 12) brána iluzivní 13) teatron 14) nádrž vodní 16) kaskáda s plastickou výzdobou 17) sousoší Apoteóza hraběte Šporka 18) socha Spartaka 19) socha Dídó 20) socha Polyhymnia 21) socha Básnictví 22) socha Filozofie 23) socha Závist 24) socha Věrnost 25) socha Skromnost 26) socha Marnivost 27) socha Lstivost 28) socha Chronos a Seléné 29) socha Chronos a Éós 30) socha Olympos 31) socha Sylénos 32) socha Satyr 33) socha Pan 34) socha Dionýsos 35) socha Atys a Ia 36) socha Perseus a Andromeda 37) socha Obětování Ifigenie 38) socha Hermés a Afrodité 39) socha Dionýsos a Persefoné 40) socha Meleagros a Atalanta 41) socha Afrodíté 42) socha Deméter 43) socha Áres 44) socha Hérakles 45) socha torzo Davida 46) ohradní zeď 47) brána I. 48) brána II. 49) branka 50) sloup Nejsvětější Trojice 51) socha sv. Prokopa 52) socha sv. Vojtěcha 53) socha sv. Ludmily 54) park Zámek s působivým dvouvěžovým východním průčelím a s navazujícím parkem stojí na pohledově exponované terénní terase, spadající na severní, východní a jižní straně směrem do městečka. Hlavní vstup do zámku je situován v ose západního průčelí ze strany parku. Většina hospodářských a správních budov stojí jihozápadně od zámku. Západně od zámku se rozkládá rozsáhlý park se zbytky původní barokní sochařské výzdoby. V parku stojí severozápadně od zámecké budovy letohrádek, rovněž barokní, přestavený na sklonku 19. století. Zámecký park je na jihovýchodní straně vymezen kamennou ohradní zdí, prolomenou dvěma vjezdovými branami a jednou brankou. Poněkud níže na exponované terase při jihozápadním okraji zámeckého území stojí monumentální zámecký kostel Nejsvětější Trojice s hrobkou, na prostranství severozápadně od kostela stojí barokní sloup Nejsvětější Trojice s plastickou výzdobou.