zámek

Zámek stojí na strmém návrší nad obcí v areálu mimořádně rozsáhlé zříceniny gotického hradu, jehož části byly do stavby zámku pojaty. Zámek na půdorysu šířkově orientovaného obdélníku, k jehož zadní straně se nepravidelně připojuje dvojice dvorních křídel. Za zámkem na východě zbytky hradu. Před průčelím zámku se rozkládá zahrada se stavením stájí. Zámek zabírá jen malou část, východní konec hradu, který zaujímal celý vrcholový hřeben ostrožny. Na jejím nejvyšším místě, západně od kostela a severně budovy kláštera stála velká válcová věž, hláska, převážně zřícená (dnes v areálu kláštera servitů). Hrad byl mimořádně výstavný.