zámek

1) zámek 2) bývalý pivovar 3) sýpka (býv. tvrz) 4) park 5) ohradní zeď parku 6) brána Zámecký areál je situovaný na SZ okraji osady v rovinatém až mírně svažitém terénu; při jeho jižním okraji probíhá hlavní komunikace na Bukovník, na východě navazují soukromé zahrady, na severu a západě louky. V jižní části areálu stojí hlavní zámecká trojkřídlá budova (1), jihozápadně od ní hospodářský dvůr, severním a východním směrem od zámku se rozkládá zámecký park (4) s rybníkem. Na severní, západní a zčásti i na východní a jižní straně parku dochována původní ohradní zeď (5). Vjezd do areálu při jižním průčelí zámku pilířovou branou (6). Jihozápadně od zámku stojí na protáhlém obdélném půdorysu v okapní orientaci budovy bývalého pivovaru (2), ke kterým na západní straně přiléhá hranolová čtyřpodlažní sýpka - bývalá tvrz (3). Dále západně leží další objekty bývalého poplužního dvora, které nejsou předmětem památkové ochrany.