zámek

1) zámek čp. 28 2) pivovar čp. 1 3) obytné stavení čp. 10 4) chlévy 5) sýpka 6) kočárovna 7) stodola I. 8) stodola II. 9) hospod. objekt 10) domek 11) zahrada 12) altán 13) ohradní zeď se sochařskou výzdobou a) socha sv. Norberta b) socha bl. Hroznaty Patrový zámek na půdorysu písmene L, stojící v čele rozlehlého hospodářského dvora pozdně barokního založení, v jehož areálu stál i pivovar. Dvůr uzavřen nízkými hospodářskými budovami někde patrovými. Při cestě k zámku před vjezdem na pilířích stojí socha blahoslaveného Hroznaty v podživotní velikosti z r. 1801. Z druhé sochy, která představovala sv. Norberty, dochován pouze sokl. V zahradě před zámkem byl vystavěn nevelký osmiboký altán.