zámek

Palupín je menší ves poblíž Strmilova, směrem na Studenou. Areál zámku zabírá celou jihozápadní část obce. Pozdně barokní stavba 2. pol.18.stol. zděná, omítaná, o 12 okenních osách s mansardovou střechou,krytou keramickou taškou typu Bobrovka se zvoničkou polygonální bedněnou věžičkou, krytou šindelem. Fasáda členěna pozdněbarokními lizénovými rámy a stuhovými šambránami vrcholovými klenáky s motivem penízků. Na zámek navazuje rozlehlá hospodářská část, na kterou se památková ochrana vztahuje jen částečně.