zámek

1) zámek čp. 1 2) správní budova čp. 39 3) špýchar 4) stáje I 5) stáje II. 6) stodola I. 7) stodola II. 8) deputátnický domek čp. 40 9) skleník 10) park 11) zahrada 12) ohr zeď s branami Areál zámku sestává ze zámku, správní budovy, špýcharu, stájí I., stájí II., stodoly I., stodoly II., deputátnického domku, parku, a o hradní zdi s bránou. Zámecký areál s rozlehlým hospodářským dvorem je umístěn v jihozápadní části obce. Ze staršího objektu renesančního založení jsou zachovány sklepy a části původních nadzemních konstrukcí, dnes užitých ve zdivu sýpky. Z materiálu pocházejícího z renesančního sídla zničeného požárem byl snad ještě v 17. stol vystavěn barokní zámek. Areál zámku byl kolem r. 1817 radikálně upraven v klasicistním duchu rodinou Schirntingárů ze Schirntingu.