zámek

1) zámek čp. 1 2) park s rybníkem 3) branka I - z nádvoří do parku 4) branka II se schodištěm – u sýpky 5) ohradní zeď s bránou 6) sýpka 7) stodola 8) chlévy 9) stáje Areál zámku se nachází při jižním okraji vesnice. Hlavní zámecká budova je umístěná při JZ rohu areálu, budova složena ze čtyř různě dlouhých křídel, vnější obrys tak tvoří nepravidelný čtyřúhelník. Špýchar tvaru protáhlého obdélníku ohraničuje dvůr na severní straně. Stodola je umístěná na východní straně dvora, půdorys obdélný. Chlévy protáhlého půdorysu uzavírají dvůr na jižní straně, stáje se nachází na východním konci souboru hospodářských staveb, paralelně se stodolou. Park zaujímá severovýchodní a východní část areálu, v půdorysu má nepravidelný polygonální tvar. Ze tří stran je ohraničený zdmi, ohrazení při hlavní zámecké budově je de facto terasa, po západní straně zámku částečně opěrná zeď. Hlavní brána je situovaná v ohradní zdi na severní straně areálu, branka do parku I. se nachází se zhruba 10 m východně od hlavní brány, branka do parku II. je umístěna při SZ nároží špýcharu.