zámek

1) zámek čp. 1 2) tarasní zeď 3) brána I. 4) brána II. 5) park 6) kaple 7) kašna 8) sklepy Areál zámku (bývalého hradu), v jihozápadní části historického jádra města, zhruba kruhového půdorysu, začleněný do bývalého městského opevnění, ohrazený sníženou zdí, k níž na jihu přiléhaly hospodářské budovy. Areál sestává ze zámku, tarasního zdiva, brány I, brány II, parku, bývalé kaple-vstupu do zámeckých sklepů, kašny a sklepů. V jižní části areálu je situována obytná bašta čp. 2 (stpč. 350/1-2; budova bez památkové ochrany).