zámek

Zámecký areál v Borči se nachází v severovýchodní části obce při hlavní komunikaci. Těžiště areálu tvoří trojkřídlá hmota zámku na severu a východě. Jižní a západní křídla se nedochovala, nebo jsou v torzálním stavu. Na dochovaných dvou křídlech (severním a východním) je soustava valbových střech, ve dvoře mají tato křídla patrové arkády. Přízemí je sklenuto valenými klenbami, patro je plochostropé. Severní vstupní křídlu má mělký rizalit s průjezdem. Součástí areálu jsou dům čp. 41 v relativně dobrém stavu a torza hospodářské budovy a stodoly. Soubor stavebních památek doplňuje zámecká zahrada se soustavou dnes dvou rybníků. Reál je částečně vymezen ohradními zdmi s branami.