zámek

Zámek je situován v centru obce při řece Litavce. Vlastní zámek - čtyřkřídlá jednopatrová budova s vnitřním nádvořím stojí v severní části areálu. Před severní průčelí, s dvojicí nárožních věží, vybíhá zahrada, zřízená na místě valového opevnění. Po východním boku zámku stojí budova pivovaru se sladovnou s věžovým hvozdem v severním čele. Jižně od zámku se mezi Litavkou na východě a mlýnským náhonem na západě rozkládá plocha zbytku bývalého přírodně krajinářského parku. Poblíž zámku je v parku Zámecký rybník, související s mlýnem. Předmětem ochrany je zámek čp. 1, oplocení zahrady a parku, budova pivovaru se sladovnou čp. 107, zámecká zahrada, zámecký park s rybníkem a úsekem náhonu. Na ploše památky se nachází nechráněný objekt mlýna čp. 109, stodola, kovárna. Provozní objekt a trafostanice.