zámek

Areál zámku se nachází v obci Světec, která je samostatnou obcí v teplickém okrese. Jádro obce tvoří zhruba obdélná náves s rozvolněnou zástavbou a průběžnou komunikací. Areál se nachází v severní části obce severně od návsi. V jihovýchodní části areálu se nachází vlastní zámek, k jehož jižní stěně přiléhá původně románský kostel sv. Jakuba Většího. Nádvoří zámeckého areálu je tvořeno místními komunikacemi a zpevněným povrchem, obehnáno je ohradní zdí s bránou. Zámecký park s několika vzrostlými stromy je ohraničen kamennou ohradní zdí. Dále je areál tvořen hospodářským dvorem, hospodářskou budovou a zásobní zahradou s ohradními zdmi. Zámek tvoří jednokřídlová budova obdélného půdorysu o dvou patrech postavená v barokním stylu orientovaná severojižním směrem. Ostatní objekty jsou rozptýleny v ohraničeném prostoru zámeckého nádvoří a parku.