zámek

Areál tvoří západní stranu náměstí. Jižní část uzavírá vlastní zámek s parkem, severní předzámčí s plochou zaniklého hospodářského dvora. Vlastní dvoupatrová čtyřkřídlá budova zámku s věží, obrácená hlavním průčelím k severu, je situována na západní straně jižní části. Po západním boku zámku, rovnoběžně s jeho západním křídlem, stojí jednopatrová obdélná budova tzv. Starého zámku. Před východním průčelím se v úrovni patra zámku rozprostírá park, ohrazený zdí a vůči náměstí na východě pilířovým oplocení s mřížovými výplněmi s branou. V ploše parku stojí sala terrena. Park na severu uzavírá jižní křídlo dvoukřídlé jednopatrové budov v předzámčí. Druhé křídlo předzámčí, se vstupní věží s hlavní branou areálu, plynule navazovalo na východní křídlo hospodářského dvora se sýpkou, ze kterého se dochovala obvodová zeď. Jižní čelo dvora s branou, obrácené k zámku, uzavírala částečně dochovaná zeď, kryjící drobnou stavbu, členěná slepou arkádou s nikami. V její linii se ze zástavby dvora na západní straně, v sousedství zadní brány zámeckého areálu, dochoval obytný dům. Mezi ním a starým zámkem stojí dům správce. Na západní a jižní straně jsou pod zámeckými budovami malé zahrady, ohrazené zdmi. Součástí areálu jsou pozemky v místě zaniklého dvora. Na jeho severním konci se dochovala malá stodola (seník), původně vysunutá z obrysu dvora. Předmětem ochrany je: zámek čp. 1, starý zámek čp. 380, nový zámek čp. 383 a 384, správní budova čp. 381 (zv. Důchod), domek čp. 382, stodola, grotta, park a k tomu náležející pozemky s ohradními zdmi.