zámek

Areál zámku čp. 1 je situován v SZ části obce. Čtyřkřídlá budova zámku stojí na J straně areálu při komunikaci, torzo chlévů s kolnou na S straně, špýchar SV od chlévů, klenutá branka při špýcharu na SV straně, další hospodářské budovy při SV nároží areálu, přízemní obytné domky na J straně areálu. Do vymezeného areálu se obrací štítovým průčelím patrový klasicistní dům čp. 256 na SZ straně (důležitá urbanistická poloha domu ve vztahu k areálu). Jižně od zámku s hospodářským dvorem a s částečně dochovanou ohradní zdí se rozprostírá zámecká zahrada, která je od zbytku areálu oddělená silnicí. Předmětem ochrany je areál zámku čp. 1 - zámek, špýchar, část ohradní zdi s branou a pozemky vymezeného areálu.