zámek

Areál zámku se nachází na jižním svahu mezi náměstím obce a řekou Sázavou. Předmětem ochrany je zámek čp. 1, spojovací chodba, sokolovna čp. 185 (bývalá sýpka), dům u Sokolovny, ohradní zdi s bránou, hospodářská budova I (chlévy), hospodářská budova II (nyní čp. 2), fragment opevnění, opěrné zdi, kostel Narození Panny Marie, výklenková kaple sv. Floriána a pozemky areálu.