zámek

Areál na půdorysu nepravidelného protáhlého lichoběžníku se rozkládá na plošině nad jižním svahem, na němž stojí obec. Ve východní části se nachází vstupní čestný dvůr se čtyřkřídlou zámeckou budovou (s klasicizujícím portikem, zastřešeným dvorem) s přízemní severní dostavbou a východním vystupujícím křídlem. V jihovýchodním rohu čestného dvora je novodobá přízemní budova vrátnice. Západní část areálu tvoří park s přímou cestou se stromořadím spojující čestný dvůr se západní branou. Na západním okraji parku stojí mladší přízemní srub (20. léta 20. stol.). Park i čestný dvůr jsou hrazeny zdí s výraznou hlavní pilířovou bránou před zámkem směrem do jižní silnice. Východně od čestného dvora, mimo areál zámku je v jádru klasicistní hospodářský dvůr, dnes výrazně sanovaný (není KP) a pseudorenesanční patrová vila (není KP). Jihozápadně od zámku byla z parku vydělena parcela a na ní postaven obytný dům (pol. 20. st., není KP). V oboře na jižním svahu jihozápadně od zámeckého areálu jsou v okolí myslivny klasicistní a romantické parkové a architektonické úpravy a stavbičky (obelisk, mostek, chrámek s terasou, studánka-pramen, kaskádový kanálek, rybníček), které nejsou KP a jsou postupně devastovány.