zámek

Areál se rozprostírá na JZ okraji obce, poblíž jejího středu, při ústí řeky Liběchovky do Labe. Hlavní jádro areálu tvoří čtyřkřídlá budova zámku na okrouhlém půdorysu, obdélná konírna a sýpka ve tvaru L. Podél ohradní zdi na severu jsou pak umístěny 3 pavilónky s oranžerií a jižně od zámku směrem k návsi se nachází hospodářský areál složený z pivovaru, mlýna, domu správce a dalších provozních staveb. Prostranství západně od zámku je upraveno jako symetricky komponovaná zahrada před zámeckým průčelím vyzdobená plastikami a větší část pak jako anglický park se třemi můstky a sochařsky pojednanou vodotečí říčky Liběchovky. Předmětem ochrany je zámek čp. 143, konírna čp. 141, sýpka, dům správce 139, oranžerie s pavilony čp. 151, zahrada s bazénem, sochami a vázami, boží muka, zámecký park s vodotečí, pivovar čp. 39, mlýn čp. 41, stodola, hospodářská budova, brána, torzo provozního objektu, ohradní zdi s oplocením a pozemky vymezeného areálu.