zámek

Zámek s hospodářským dvorem, zahradou i bažantnicí se rozprostírá na východní straně obce Bolechovice. Téměř uprostřed rozlehlého areálu stojí kaple sv. Jana Nepomuckého. V ose na západ od kaple stojí zámek s přilehlou zahradou obdélného půdorysu. Zámeckou zahradu ohraničuje na jižní (v JV rohu altánek) a severozápadní straně původní ohradní zeď. Na sever od zámku stojí budova kůlny, na protilehlé jihozápadní straně zámku domek čp. 24 se zelinářskou zahradou a zbytky zahradního domku. Na západní straně je budova stájí a chlévů, sýpka, kolna pro vozy a lihovar a stodola na severní straně areálu. Uprostřed areálu je rybník, který obklopují všechny zmíněné budovy. Do dvora vedou dvě brány, na severní straně (zbytky původní brány) a západní straně (původní plná brána s půlkruhově zaklenutým vjezdem). Na severní straně u zámku je kopie původní barokní brány a na jižní straně u kaple sv. Jana Nepomuckého je původní branka. Na východní straně od kaple se rozkládá bažantnice. Do areálu zámku patří také neorenesanční dům pro hosty, stojící severovýchodně od zámku (památkově nechráněný).