zámek

Areál se nachází ve střední části obce, na hraně mírného severního svahu. Jednotlivé části areálu jsou rozmístěny kolem širokého nepravidelného nádvoří. Jádro tvoří patrový objekt zámku, poblíž kterého stojí dlouhá přízemní stodola. Protější stranu dvora lemuje původně přízemní objekt chlévů. Zbytky původního ohradního zdiva se nacházejí před východním průčelím zámku (cihelné) a na jižní hraně pozemku (pískovcové kvádry). Někdejší vstup do areálu z jihu (po polní cestě) je rámován kaštanovou alejí. Předmětem památkové ochrany je zámek, budova chlévů, stodola, zbytky ohradní zdi a pozemky vymezeného areálu.